Mitt Valg
Det er mitt valg 3 (8-10)

Felles for MV 1, 2, 3 og 4:

Opplæringsprogrammene for de ulike trinn er tilpasset Kunnskapsløftet.
Personalet gjennomfører skolering av sertifiserte instruktører før opplegget tas i bruk.
Kurs og materiell for skolene er gratis.
Lokale Lions-klubber er samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skoler.
Det legges vekt på å arrangere oppfølgingskurs for personalet med tanke på langsiktig og systematisk arbeid.
MITT VALG er i kategorien programmer med dokumenterte resultater.
Stiftelsen «Der er mitt valg» er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til dette arbeidet.
Opplegget er teori- og forskningsbasert ved at det legges vekt på oppdatert kunnskap om forebyggende arbeid og fokus på evaluering.

MV 3 er et opplegg for 8.-10. trinn, der aktuelle temaer fra del 1 og 2 er videreutviklet, dels for å tilpasse opplegget for tenåringer, dels for å skape helhet og sammenheng.

Boken inneholder 4 kapitler med i alt 44 leksjoner. I tillegg er det et kapittel om elevmedvirkning og prosjektarbeid som pedagogisk metode.

Kapittel 1: Utvikling av skolemiljøet.
Kapittel 2: Personlig og sosial utvikling.
Kapittel 3: Valg og beslutninger.
Kapittel 4: Rusmidler.

Kapitlene inneholder temaer som for eksempel: utvikling av klasseregler, hvordan styrke hverandres selvtillit, sette personlige mål, valg og konsekvenser, nettmobbing, moro uten alkohol.

Metodisk er leksjonene bygd opp på samme måte i tre faser:
1: Utforske
2: Erfare
3: Utvide

Det gis konkrete instruksjoner i forhold til hvordan leksjonene kan gjennomføres. Til hver leksjon er det anbefalt å sette av tid til analyse og refleksjon. Ved å trekke elevene med i denne prosessen, får de mulighet til å bearbeide stoffet med tanke på overføringsverdi til eget liv.

Varenummer: MV2007
På lager
Pris: kr 500,00 Legg i handlekurv

Relaterte Produkter

Aksess & Daylight AS post@adprofil.no [+47] - 64 98 05 10
Høykontrast Skriftstørrelse

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.