Mitt Valg
Det er mitt valg 4 (vgs)

Felles for MV 1, 2, 3 og 4:

Opplæringsprogrammene for de ulike trinn er tilpasset Kunnskapsløftet.
Personalet gjennomfører skolering av sertifiserte instruktører før opplegget tas i bruk.
Kurs og materiell for skolene er gratis.
Lokale Lions-klubber er samarbeidspartnere når det gjelder planlegging og gjennomføring av kurs for skoler.
Det legges vekt på å arrangere oppfølgingskurs for personalet med tanke på langsiktig og systematisk arbeid.
MITT VALG er i kategorien programmer med dokumenterte resultater.
Stiftelsen «Det er mitt valg» er ansvarlig for utvikling, skolering og evaluering av programmet. Helsedirektoratet gir økonomisk støtte til dette arbeidet.
Opplegget er teori- og forskningsbasert ved at det legges vekt på oppdatert kunnskap om forebyggende arbeid og fokus på evaluering.

Undervisningsopplegget MV 4 for videregående skole er revidert og dels nyutviklet fra høsten 2011. Aktuelle temaer fra grunnskolen er videreført og tilpasset elever i den videregående skolen.

Opplegget inneholder aktuelle problemstillinger for eldre ungdom i forhold til både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Videre er det i alle leksjoner integrert elevaktive elementer som rollespill og ulike samhandlingsøvelser/leker.


Opplegget består av 17 leksjoner:
Læringsmiljø – alles ansvar.
Positivt elevmiljø.
God kommunikasjon.
Selvtillit og selvfølelse.
Samarbeid – en viktig sosial ferdighet.
Fordommer og forutinntatte meninger.
Er norske ungdommer bortskjemte?
Internett – mange kan se deg.
Mobbing – hvor aktuelt er det?
Valg og konsekvenser.
Alkohol i ungdomskulturen.
Ungdom og narkotika.
Narkohunder i kampen mot narkotika.
Arbeidslivet – yrkesetiske problemstillinger.
Frafall i videregående skole.
Russefeiring og kjøpepress.
Hvordan nå våre mål?

I tillegg er det et kapittel om russefeiring, der russen kan gjennomføre et dagsseminar for å lage gode planer og diskutere aktuelle problemstillinger de kan støte på i russetiden. Her kan det være nyttig å trekke inn representanter fra helseetat, politi, kommunen med flere. Problemstillingene er mange, for eksempel i forhold til alkohol, økonomi, knuteregler og russekort, faglige tap og hvordan unngå skader, hærverk og overgrep.

Metodisk er leksjonene bygget opp på samme måte med en kort innledning, hva som er målet med leksjonen, eventuelle forberedelser og konkret metodisk veiledning når det gjelder selve gjennomføringen.

Til hver leksjon er det anbefalt å sette av tid til analyse og refleksjon. Ved å trekke elevene med i denne prosessen, får de mulighet til å bearbeide stoffet med tanke på overføringsverdi til eget liv.

Enkelte elever kan også bli skolert i opplegget, slik at de kan være ressurselever i arbeidet på egen skole. Dette er en spennende modell i et forebyggingsperspektiv, i og med at elevene kan påvirke jevnaldrende eller yngre elever.

Varenummer: MV2008
På lager
Pris: kr 500,00 Legg i handlekurv

Relaterte Produkter

Aksess & Daylight AS post@adprofil.no [+47] - 64 98 05 10
Høykontrast Skriftstørrelse

For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.